[LEGO小城大故事]鯊魚人

**這是最近執捨LEGO人仔時, 看著榮恩人仔個樣想出來的故事…


這故事發生在很久以前的一個漁村.羅斯是這裡的一個漁夫. 這日羅斯如同往常一樣出海垂釣.... 但釣了整日才只有幾條小魚....
羅斯看著海面嘆氣: 唉....太陽快下山了, 羅斯只好回到岸邊.
羅斯喃喃邊: 又是這樣...   想當年, 這裡漁獲很多的...

現在這裡漁獲少, 很多原居民也搬走了..這時, 一艘回航的大漁船駛到岸邊.

羅斯不屑地看著大漁船: 就是這些外地人紛紛湧來瘋狂捕漁, 害得這裡漁獲大減.
他們倒沒有所謂, 有大船可以出更遠的海域捕漁. 我這些小漁民就慘了...羅斯: 我受夠了... 一定要趕走這些濫捕漁的外地人!

羅斯於是想出了一個辦法...
羅斯找來自己收藏多年的鯊魚頭作一番加工....
第二日朝早, 外地的漁民如常在岸邊準備出海捕漁.
這時, 海面似乎有些不尋常...

漁民甲: 那裡...好像有些東西在游動

這時, 鯊魚浮出水面!

漁民乙叫道: 那是...鯊魚呀!!

漁民: 快走!
羅斯: 哈哈哈! 正蠢材! 那班傢伙大慨今日也不敢再出海吧?!
之後, 羅斯就經常扮成鯊魚恫嚇外來的漁民.
一段時間後, 羅斯見還未能迫使他們離開, 於是變本加厲. 羅斯扮鯊魚嚇走漁民後, 便用刀斧弄破他們的船.

又用大石砸壞他們沿海的房屋.


漁民們終於忍無可忍, 與村長商議.

漁民甲: 鯊魚最近經常襲擊我們, 還咬爛我們的船及房屋....

漁民乙: 不錯...看來是很龐大, 很大殺傷力的鯊魚.... 我們難以對付...

村長:  既然如此, 我去請求官府派人來殺掉這條鯊魚吧...


這日, 羅斯如常扮成鯊魚襲擊漁民...
漁民: 那條鯊魚又來了!

數名弓箭手馬上從埋伏處現身, 並對漁民道: 你們快離開這裡!

弓箭手紛紛向鯊魚放箭. 羅斯走避不及, 身中數箭..

羅斯只好游離岸邊.
羅斯本精於游泳, 但因受傷, 血流如注, 游得相當艱難.

羅斯: 嗚..混蛋漁民居然叫官兵來對付我...

豈料禍不單行...前方, 有一條真正的鯊魚向羅斯游來...

羅斯: 弊了....定是聞到我的血腥味!


羅斯併命遊走, 但鯊魚愈追愈近...

結果葬身於鯊魚腹中....

這時岸邊的漁民及官兵才知道"鯊魚"的真面目...
但此後, 這條漁村真的鯊魚為患, 而且海嘯不斷. 漁民們紛紛搬走, 這條漁村終於成為一個荒蕪之地...

[ 本帖最後由 edwardwong 於 2007-11-15 18:13 編輯 ]
評論(18)執執下野都整到個咁好既故仔goood~
有三滴血~
看到我好緊張~
條魚咬住唔放~
但最後都不幸~有點狼來了的味道...呢D童話嚇親細路很有意思的故事。支持。正~~~~

好有教育意義~~~好好睇
但結局好慘引用:
原帖由 維記 於 2007-9-11 17:46 發表
正~~~~

好有教育意義~~~
有......但...
有死人,條村冇埋...
有D唔係幾好的feel...
thanks

[ 本帖最後由 小光仔 於 2007-9-11 18:32 編輯 ]語重心長呢~好........
海嘯不斷一定是,
羅斯做左鬼都唔放過佢地la~~~~~但是鯊魚的魚翅可是非常值錢的....為什麼漁民不去捕獵牠?
發表評論
本文章已關閉或您沒有權限發表評論。