Indiana Jones 第五集 ── 謎

之前已製作過一些Indiana Jones的故事,
其實一路想將它們連起來,但一路都無時機及心機。
終於在八號風球的日子裡完成。
故事是由電影第四集之後發生。(設定)

故事雖然有點長,而且有些片段可以已經見過,但請大家耐心欣賞。


[ 本帖最後由 Doraemon 於 2008-12-6 22:42 編輯 ]
評論(9)

好好睇呀!又可以配合番之前的情節!So funny...the ending整得好正!!!!!,想睇你有無第6集!!

加油加油!!!引用:
原帖由 clarence 於 2008-8-22 13:12 發表
整得好正!!!!!,想睇你有無第6集!!

加油加油!!!
暫時就無了,最快可以要等到2009年那些新set 出了先有.Good呀!好搞野!幾個人仔都可以做出咁正的故事,這就係lego啦!係咪會講返Dr. Jones點樣走出黎救個仔?引用:
原帖由 ichitakap 於 2008-8-22 14:33 發表
係咪會講返Dr. Jones點樣走出黎救個仔?
呢個相信係另一個謎.整得好好丫~~~
你整的gif 好正~~~引用:
原帖由 linus 於 2008-8-22 15:52 發表
整得好好丫~~~
你整的gif 好正~~~
So heart to do it,,, keep good work!!!


發表評論
本文章已關閉或您沒有權限發表評論。