[Alan] Lego CJ7 長江七號

Lego MOC - CJ7 長江七號
   
   
    好久以前翻看了周星馳和徐嬌的長江七號,很喜歡劇中的外星人七仔,突然想砌一個樂高七仔給自己玩,就是這樣砌出來玩了。
                  
              「長江七號」的外星人主角,暱稱為「七仔」,它是小狄的外星朋友,小狄帶它回學校榮耀,可惜七仔什麼也不會。
        
      七仔當然不只是單身來到地球,劇情中更有不同顏色的同伴一起來到地球探訪。
   
      純純的外星 puppy love XD
   
七仔既然是外星人,它當然有超能力啦。它的超能力是超自然回復。
   
      即使是目標生命到了盡頭又或者機械故障,七仔也能使用超能力來痊癒。劇中便是用超能力使父親周星馳復活。
   
      但當用了超能力,七仔身上的觸角便會亮起紅燈警告,必須休息才可以再用。
   
      如果強行在紅燈警告下再勉強使用超能力, 七仔因為能量耗盡便會成為一個公仔。周星馳兩仔爺都試過搶救,可惜無效。
   
      另外,不要勉強七仔做不喜歡的事,可想而知,後果是很嚴重的...^^|||
    謝謝收看
              
                            Flickr :              
              http://www.flickr.com/photos/alanboar
              
              Creator : Alanboar
              http://blog.alanstudio.hk
              http://lego.alanstudio.hk
評論(4)

ok啦,不過真係唔太喜歡套電影好厲害丫,,,, 佢冇晒電個樣好似丫,,, 雖然我都唔太鍾意套戲, 但係我都覺得七仔幾得意,,,好搞笑引用:
好厲害丫,,,, 佢冇晒電個樣好似丫,,, 雖然我都唔太鍾意套戲, 但係我都覺得七仔幾得意,,,
套戲其實系溫情片多D, 我都一樣鍾意個公仔, 所以將佢具體化來玩


發表評論
本文章已關閉或您沒有權限發表評論。